Miễn Trừ Trách Nhiệm

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi luôn nỗ lực để cập nhật những thông tin mới và chính xác đến người đọc. Đồng thời, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có đối với những thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc hình ảnh, văn bản có liên quan và tất cả các tài liệu khác có trên website cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, người đọc không thể áp dụng cho bất kỳ mục đích nào và có thể rủi ro cho người đọc khi dựa vào những thông tin đó.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm không giới hạn, gián tiếp hoặc do hậu quả của tổn thất; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website này.

Người đọc chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng thông tin trên website này, đồng thời hiểu và đồng ý rằng website không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng website gây ra do người đọc hoặc bất kỳ người dùng nào.

Website không đảm bảo người đọc khi truy cập vào website sẽ không bị lỗi, không có vi-rút và không đảm bảo có thể chống lại người dùng trái phép hoặc tin tặc cố gắng truy cập vào website này.

Để cung cấp cho người dùng website những thông tin hữu ích khác, website có thể chứa các đường dẫn liên kết đến các website khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng ôi. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không mang ngụ ý khuyến nghị hoặc xác nhận quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ được thể hiện trong đó. Chúng tôi không cung cấp thẩm quyền và áp dụng chính sách của website này cho các đơn vị quản lý các website có đường dẫn liên kết. Các website đó có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau.

Chúng tôi nỗ lực để giữ cho website này hoạt động tốt. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không truy cập được vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn ngưng website này, hay bất kỳ trang, hay bất kỳ chức năng nào vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Website chịu trách nhiệm quản lý nội dung của website này, bao gồm mọi chỉnh sửa, diễn giải hoặc cập nhật nội dung theo quyết định riêng của mình. Nội dung website có thể bao gồm những tài liệu liên quan điến sản phẩm của chúng Tôi. Nếu người đọc cảm thấy những tài liệu này gây khó chịu, hãy hạn chế sử dụng website này.

Khi truy cập website của chúng Toi, người đọc đồng ý và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của website.

Chúng tôi sẽ xem xét từ chối trách nhiệm này thường xuyên và bảo lưu quyền sửa đổi định kỳ. Nếu có sự thay đổi chính sách, chúng tôi sẽ cập nhật tại trang này.

Bản quyền

Tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin trong website này đều thuộc bản quyền của chúng Tôi và không được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng Tôi. Website này có thể bao gồm các thương hiệu, chi nhánh hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác của chúng tôi, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và / hoặc logo. Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu website của chúng tôi được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành và việc sử dụng website này không cấu thành bất kỳ quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi người dùng website này đều bị nghiêm cấm.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA WEBSITE

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của khách truy cập vào website của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư của website này (Chính sách quyền riêng tư của người dùng) sẽ cho người dùng biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách sử dụng và các tùy chọn khi người đọc tương tác với website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng website này, người dùng đồng ý với chính sách này. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây trước khi sử dụng website.

Bảo mật dữ liệu

Chúng Tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua website này và nỗ lực để ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống bảo mật để bảo vệ tính toàn vẹn và riêng tư của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website này. Là một biện pháp bảo mật bổ sung, thông tin cá nhân của người dùng cũng được mã hóa trong quá trình truyền tải bằng cách sử dụng công nghệ thích hợp bao gồm bảo mật lớp vận chuyển theo tiêu chuẩn chuyên ngành CNTT. (Mã hóa là phương pháp phổ biến được sử dụng để bảo vệ việc truyền dữ liệu nhạy cảm trên internet.)

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào của người dùng truyền đến chúng tôi thông qua các ứng dụng trực tuyến và người dùng sẽ tự những chịu rủi ro này. Tùy thuộc vào yêu cầu, thông tin liên lạc của người dùng có thể bị loại bỏ hoặc lưu trữ. Nếu có các thắc mắc về thông tin cá nhân, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số điện thoại được cung cấp trên website.

Đăng ký nhận bản tin/thông báo/báo giá ...

Nếu người dùng muốn đăng ký nhận bản tin hoặc các ấn phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ tên, địa chỉ email và thông tin vì sao người dùng quan tâm đến nội dung của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin để có thể gửi nội dung phù hợp. Nếu người đọc bạn muốn hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Hủy đăng ký (Unsubscribe).

Liên kết đến các website khác

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho website này và không áp dụng cho các website khác có đường dẫn liên kết trong website này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc chính sách quyền riêng tư của các website khác trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

Có một số ứng dụng hay trình duyệt mà qua đó người dùng có thể tương tác và liên kết đến website này, nếu chọn sử dụng bất kỳ ứng dụng cụ thể nào, người dùng vui lòng đảm bảo đọc chính sách quyền riêng tư của ứng dụng đó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Người đọc có thể sử dụng website của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân. Khi người đọc có yêu cầu liên lạc với chúng tôi sẽ phải cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ: người đọc có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin nhân khẩu học khi điền thông tin đăng ký tham gia sự kiện, khuyến mãi, yêu cầu cuộc hẹn, yêu cầu tư vấn sản phẩm v.v. và để cung cấp phản hồi.

Khi người đọc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác đến chúng Tôi, đồng nghĩa với việc người đọc tuyên bố rằng người đọc có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này. Bằng cách gửi thông tin cá nhân, người đọc cho phép chúng Tôi được quyền truyền tải, theo dõi, truy xuất, lưu trữ và sử dụng thông tin của người đọc liên quan đến hoạt động của website.

Thay đổi chính sách

Chúng Tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật của website này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Người dùng vui lòng xem định kỳ các chính sách của chúng tôi để được cập nhật nếu có thay đổi. Nếu có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư hoặc lo ngại về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Liên hệ

Đại Lý Mercedes - Benz Hà Nội - Hotline: 0888000699

Cookie Policy

Tệp thông tin chứa các dữ liệu của người dung (Cookie), truy xuất và quảng cáo dựa trên Internet.

Website này hoạt động với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cung cấp (Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến). Dịch vụ này giúp chúng tôi theo dõi và phân tích hoạt động của khách truy cập trên trang web, đo lường hiệu quả của các nỗ lực quảng cáo và hỗ trợ tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.

Website này sử dụng các cookie, truy xuất pixel và các công nghệ liên quan có thể được cài đặt bởi Website hoặc bởi Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Cookie là các tập tin dữ liệu nhỏ mà các dịch vụ trực tuyến có thể lưu trữ và truy xuất từ ​​máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng thông qua trình duyệt web của người dùng. Thông tin được lưu trữ và có thể truy xuất được trong suốt thời gian truy cập website (được gọi là cookie tạm thời), hoặc cho đến khi một thời điểm sau đó được thiết lập bởi trang web đặt cookie (gọi là cookie vĩnh viễn).

Ví dụ thông tin chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập bao gồm tần suất người dùng truy cập vào website này và những gì họ tương tác khi truy cập vào website. Chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu trải nghiệm người dùng và giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình. Chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của từng người dùng trang web. Thông tin này có thể được sử dụng để trực tiếp quảng cáo dịch vụ của chúng Tôi và/hoặc nội dung thông tin cho người dùng website khi họ truy cập các trang web khác.

Hầu hết các trình duyệt internet chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng người dùng có thể sửa đổi tùy chọn trình duyệt của mình để chặn hoặc hạn chế cookie nếu không muốn hoạt động duyệt web của mình được theo dõi. Có nhiều công cụ có sẵn công khai để quản lý cookie và các công nghệ tương tự thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng website của người dùng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả hoặc thực hiện các quy định của bên thứ ba về việc hủy đăng ký. Nếu người dùng xóa cookie hoặc nâng cấp trình duyệt của mình sau khi đã chọn không tham gia, người dùng sẽ cần phải hủy đăng ký lại. Hơn nữa, nếu sử dụng nhiều trình duyệt hoặc thiết bị, người dùng sẽ cần chọn không tham gia trên từng trình duyệt hoặc thiết bị. Người dùng có thể truy cập thông tin trên website này mà không cần bật cookie trong trình duyệt của mình, nhưng việc tắt cookie có thể dẫn đến khả năng bị giảm khả năng tận dụng các dịch vụ và nội dung thông tin liên quan trên website.

Chúng tôi sử dụng các công cụ và dịch vụ quản lý, phân tích website của các bên thứ ba khác để thu thập thông tin liên quan đến những hoạt động người dùng sử dụng website này. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi người dùng truy cập website của chúng tôi bằng cách truy cập vào trang Cách thức Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng các website hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể có được thông tin bổ sung về hoạt động của người dùng trên website của chúng tôi, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập, thời lượng truy cập, cách truy cập và địa chỉ IP của người dùng. Địa chỉ IP là một con số xác định khi một thiết bị được kết nối với internet. Đối với hầu hết các thiết bị, địa chỉ IP thay đổi ít nhất trên cơ sở hàng tuần. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể có được số nhận dạng thiết bị và thông tin cụ thể về trình duyệt người dùng sử dụng. Trong một số trường hợp, thông tin này có thể là duy nhất cho một người dùng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của người dùng với những mục đích sau:

- Cải thiện các dịch vụ

- Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng và thông báo cho họ chính sách bán hàng mới

- Điều chỉnh quảng cáo kỹ thuật số trên các website của bên thứ ba dựa trên tương tác của người dùng trên website của chúng tôi

- Cải thiện website của chúng tôi và gửi thông tin, cập nhật cho người dùng

- Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của người dùng nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng

- Quản lý quảng cáo, khảo sát hoặc tính năng của website

- Thông báo các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng của website

Nhà cung cấp dịch vụ / Bên thứ ba

Chuyển nhượng hoặc thay đổi quyền kiểm soát

Nếu quyền sở hữu doanh nghiệp của chúng tôi thay đổi hoặc chúng tôi cần chuyển tài sản liên quan đến website này cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi cho chủ sở hữu mới. Thông tin của người dùng vẫn tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của website trừ khi có chỉ định khác.

Khảo sát trực tuyến

Chúng tôi có thể yêu cầu người dùng thực hiện một số khảo sát trên website để lắng nghe ý kiến của người dùng nhằm cải thiện nội dung và giao diện của website. Những khảo sát này sẽ không đặt câu hỏi có thể nhận dạng cá nhân người dùng. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên lạc để liên hệ lại khi cần thiết, tuy nhiên người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin đó. Thông tin người dùng cung cấp trong các khảo sát có thể được chia sẻ với nhân viên hoặc bên thứ ba để tổng hợp dữ liệu.

Đồng ý của người dùng

Khi truy cập vào website của chúng tôi, người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin như được mô tả trong Chính sách bảo mật. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, số điện thoại, người dùng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại được cung cấp để liên lạc với người dùng về các dịch vụ của chúng tôi.

0888000699

Hãy liên hệ ngay để được mua xe với giá tốt nhất!

NHẬN BÁO GIÁ XE

Đăng ký! Nhận báo giá xe Mercedes
Ngay sau khi nhận được yêu cầu. Chúng tôi sẽ gửi Báo cáo ưu đãi đến Quý khách trong thời gian sớm nhất.

0888000699